22.12.2021

PREDLAGANJE TEMA ZA PROGRAME STRUČNOG USAVRŠAVANJA PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Sukladno članku 32. stavak 1. Zakona o Pravosudnoj akademiji (Narodne novine broj 52/19) teme za stručno usavršavanje Pravosudnoj akademiji (dalje: Akademija) mogu kontinuirano predlagati korisnici programa […]
22.12.2021

Odluke

Odluka o sudjelovanju i o visini troškova sudjelovanja na stručnim radionicama za stečajne upravitelje Odluka o sudjelovanju i o visini troškova sudjelovanja na radionicama programa za stručno […]
22.12.2021

Programi stručnog usavršavanja

Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za 2022. godinu Program stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za predsjednike sudova i državne odvjetnike za 2022. godinu Program 2022 Stečajni […]
22.12.2021

Javni poziv za iskazivanje interesa za izrađivanje obrazovnih materijala i/ili vođenje radionica/mrežnih seminara u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije u 2022. godini

Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za izradu obrazovnih materijala i vođenje radionica/mrežnih seminara u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije. Dokumenti JAVNI POZIV […]
22.12.2021

Odabrani voditelji i autori temeljem javnog poziva za iskazivanje interesa za izrađivanje obrazovnih materijala i/ili vođenje radionica/webinara u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije

Programsko vijeće Pravosudne akademije je na devetoj sjednici održanoj 16. prosinca 2020. odabralo autore obrazovnih materijala i voditelje radionica/webinara iz Programa cjeloživotnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika, […]
22.12.2021

Programi stručnog usavršavanja

Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za 2021. godinu Program stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za predsjednike sudova i državne odvjetnike za 2021. godinu Program stručnog usavršavanja […]
22.12.2021

Javni poziv za iskazivanje interesa za izrađivanje obrazovnih materijala i/ili vođenje radionica/webinara u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije u 2021. godini

Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za izradu obrazovnih materijala i vođenje radionica/webinara u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije. Javni poziv 2021 Program […]
22.12.2021

Program stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za stečajne upravitelje za 2020.

Program možete preuzeti ovdje.  
22.12.2021

Javni poziv za iskazivanje interesa za izrađivanje obrazovnih materijala i/ili vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije u 2020. godini

Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za izradu obrazovnih materijala i vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije. Javni poziv Program cjeloživotnog […]
Skip to content