22.12.2021

Dobrodošli na web stranicu EU Projekta „PHARE 2005“

Cilj ovog projekta je razvoj objektivnih i transparentnih kriterija za izbor, ocjenjivanje i profesionalni ustroj vježbenika, savjetnika, sudaca i državnih odvjetnika. Nadalje, projekt razvija sustav obuke […]
22.12.2021

Zakon o vježbenicima

Novi Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, (NN 84/98) stupio je na snagu 1. siječnja 2009. godine. Od 1. rujna 2009. svi kandidati […]
22.12.2021

Izbor sudaca i državnih odvjetnika

Projektni tim je u skladu s ciljevima projekta i opisom komponente 2 radio na razvoju strateškog dokumenta “Transparentni i objektivni kriteriji za izbor i unapređenje savjetnika, […]
22.12.2021

Strateški dokument projektnog tima

Projektni tim daje preporuke u vezi s izradom zakona i podzakonskih akata kojima se reguliraju pristup sudačkoj i državno-odvjetničkoj profesiji, izbor budućih sudaca i državnih odvjetnika […]
22.12.2021

Komentari projetktnog tima o nacrtu Zakona

Nacrtom Zakona o državnom sudbenom vijeću uređuju se uvjeti za izbor članova i predsjednika Državnoga sudbenog vijeća kao i uvjeti prestanka njihove dužnosti, postupak imenovanja i […]
22.12.2021

Ustav

Nacrtom o promijeni ustava Republike Hrvatske se uređuje da Državno sudbeno i državnoodjetničko vijeće samostalno odlučuju o imenovanju sudaca i državnih odvjetnika. Ustavom Republike Hrvatske je […]
22.12.2021

Provedba treninga

Pilot-trening za vježbenike je proveden u razdoblju između veljače i rujna 2009. godine. Treningom je obuhvaćeno 60 nastavih dana i pokriveni su moduli iz različitih pravnih […]
22.12.2021

Izvješća

Inception report Progress report 1 Annex 27 Annex 28 Progress report 2 Progress report 3   Press release closing conference (EN) Press release closing conferece (HR) […]
22.12.2021

Tim

Voditelj tima – Dr. Rainer Deville Voditelj projekta zadužen za njegovu provedbu u Hrvatskoj je Dr. Rainer Deville. Gospodin Deville je sudac koji posjeduje dugogodišnje iskustvo […]
Skip to content