03.10.2023

Odabrani predavači u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, teorijski dio programa, 2023-2024.

Programsko vijeće Pravosudne akademije je na sjednici održanoj 27. rujna 2023. odabralo predavače tema u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za: – Državna škola za […]
03.10.2023

Odabrani voditelji Programa stručnog usavršavanja Pravosudne akademije 2023/2024. za vježbenike

Programsko vijeće Pravosudne akademije je na sjednici održanoj 27. rujna 2023. odabralo voditelje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za: – Programa stručnog usavršavanja […]
28.09.2023

Pokrenut online tečaj „Azil i ljudska prava“ iz Programa HELP Vijeća Europe, 22. rujna 2023.

Pravosudna akademija je, u suradnji s Vijećem Europe, pokrenula online tečaj „Azil i ljudska prava“ namijenjen sucima upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te […]
27.09.2023

Najava seminara “Novine u građanskom zakonodavstvu – 2023.”, Tuheljske Toplice, Terme Tuhelj, 23. i 24. studenoga 2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom organizira dvodnevni seminar „Novine u građanskom zakonodavstvu – 2023.”, koji će se održati 23. i 24. studenoga […]
22.09.2023

Seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u studenome i prosincu 2023.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u studenome i prosincu 2023. organizira sljedeće seminare prema područjima prava: KAZNENO PRAVO: Prava žrtava u Europskoj uniji u praksi: […]
22.09.2023

Edukacija iz područja stranih jezika pravne struke

Pravosudna akademija članica je Radne skupine „Lingvistika“ Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN). Aktivnosti koje ova Radna skupina organizira za pravosudne dužnosnike i savjetnike u pravosuđu […]
20.09.2023

Gostovanje Kristine Bekavac, ravnateljice Pravosudne akademije, u emisiji „Dnevni ritam“ Prvog programa Hrvatskoga radija, 18. rujna 2023.

Kristina Bekavac, ravnateljica Pravosudne akademije, gostovala je u emisiji „Dnevni ritam“ Prvog programa Hrvatskoga radija 18. rujna 2023. na temu „Suzbijanja nasilja nad ženama“ zajedno sa […]
14.09.2023

Početak novog online tečaja Pravnog instituta CEELI iz Praga „Sudačka neovisnost i nepristranost“, 2. listopada 2023.

Pravni institut CEELI iz Praga pokreće novi online tečaj u trajanju od pet (5) tjedana pod nazivom „Sudačka neovisnost i nepristranost“. Tečaj će početi 2. listopada […]
07.09.2023

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Programu razmjena Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2024. godini – Rok za dostavljanje prijava: 16. listopada 2023.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) objavila je poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika kroz Program razmjena EJTN-a u 2024. godini […]
Skip to content