12.10.2023

Održano specijalističko savjetovanje općinskih prekršajnih sudaca i sudaca općinskih sudova koji rade na prekršajnim predmetima u Zadru

U organizaciji Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i Pravosudne akademije održano je specijalističko savjetovanje općinskih prekršajnih sudaca i sudaca općinskih sudova koji rade na prekršajnim predmetima […]
10.10.2023

Seminar Akademije za europsko pravo (ERA) za sudske i državnoodvjetničke savjetnike u 2024. godini

Akademija za Europsko pravo (ERA) organizira seriju pravnih i jezičnih seminara namijenjenih sudskim i državnoodvjetničkim savjetnicima. Cjelokupna lista seminara nalazi se u nastavku: Seminar iz područja […]
04.10.2023

Treća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 27. rujna 2023. godine

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se treća online sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 27. rujna 2023. godine sljedećim dnevnim redom: Usvajanje […]
03.10.2023

Odabrani predavači u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, teorijski dio programa, 2023-2024.

Programsko vijeće Pravosudne akademije je na sjednici održanoj 27. rujna 2023. odabralo predavače tema u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za: – Državna škola za […]
03.10.2023

Odabrani voditelji Programa stručnog usavršavanja Pravosudne akademije 2023/2024. za vježbenike

Programsko vijeće Pravosudne akademije je na sjednici održanoj 27. rujna 2023. odabralo voditelje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije za: – Programa stručnog usavršavanja […]
28.09.2023

Pokrenut online tečaj „Azil i ljudska prava“ iz Programa HELP Vijeća Europe, 22. rujna 2023.

Pravosudna akademija je, u suradnji s Vijećem Europe, pokrenula online tečaj „Azil i ljudska prava“ namijenjen sucima upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te […]
26.09.2023

6. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije mr. sc. Radovan Dobronić saziva […]
22.09.2023

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta; radno mjesto „viši stručni savjetnik u Odjelu za stručno usavršavanje polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike „ […]
22.09.2023

Plan nabave Pravosudne akademije za 2023. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u […]
Skip to content