03.05.2022

Održana radionica za suce „Europska uredba o insolvencijskim postupcima“ u suradnji Pravosudne akademije i Hanns-Seidel Stiftunga, Zagreb, 28. i 29. travnja 2022.

Dana 28. i 29. travnja 2022. Pravosudna akademija je, uz prijateljsku podršku Ureda Hanns-Seidel Stiftunga u Zagreba, održala radionicu za suce trgovačkih sudova i Visokog trgovačkog […]
02.05.2022

Pravosudna akademija ugostila Legal Team udruge eSTUDENT u okviru Legal Week-a

Dana 27. travnja 2022. Pravosudna akademija je u okviru projekta Legal Week ugostila Legal Team koji djeluje u sklopu udruge eSTUDENT. Legal Week je namijenjen pružanju […]
28.04.2022

Održana radionica „Suzbijanje trgovanja ljudima“

U suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održana je radionica na temu „Suzbijanje trgovanja ljudima“ u Splitu, 28. travnja 2022. Polaznike su […]
28.04.2022

Obavijest o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji

Ministarstvo pravosuđa i uprave 15. travnja 2022. pokrenulo je postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji. Savjetovanje je otvoreno […]
27.04.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnom seminaru „Drugi mrežni seminar iz serije o pravima žrtava – zaštita žrtava terorizma u EU u praksi, 2. lipnja 2022. Rok za prijavu: 2. svibnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira mrežni seminar pod nazivom „Drugi mrežni seminar o pravima žrtava – zaštita žrtava terorizma u EU u praksi“, koji […]
21.04.2022

Poziv za sudjelovanje na pravno-jezičnom seminaru „Pravosudna suradnja u području ljudskih prava“, 4.-8. srpnja 2022., Wustrau, Njemačka. Rok za prijavu: 2. svibnja 2022. u 12 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira pravno-jezični seminar pod nazivom „Pravosudna suradnja u području ljudskih prava“, koji će se održati od 4. do 8. srpnja […]
21.04.2022

Obrazovni materijali

Aktualna praksa ESLJP – gp aspekt (članak 6.) Prezentacija eSpis Prezentacija 1 Prezentacija 2 Jamstvo Mapa sa materijalima Nasilje u obitelji Mapa sa materijalima Novi Zakon […]
21.04.2022

Obrazovni materijali 2022.

Europsko i međunarodno pravo Bruxelles II ter. Europski nalog za blokadu računa Uredba o nasljeđivanju – otvorena pitanja Zakon o međunarodnom privatnom pravu – neka otvorena […]
20.04.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnim tečajevima stranih jezika (Potpora savladavanju drugog jezika u pravosudnom okruženju) u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN). Rok za prijavu: 2. svibnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira mrežne konverzacijske tečajeve u trajanju od šest (6) tjedana za sljedeće strane jezike: engleski, francuski, talijanski, španjolski i njemački […]
Skip to content