02.08.2023

Seminar „Prekogranično izvršenje sudskih odluka: Pojednostavljeni europski postupci“, Madrid, 19.-20. listopada 2023.

Akademija za europsko pravo (ERA), u okviru projekta financiranog od strane Europske komisije, a u suradnji s 18 organizacija iz država članica zaduženih za osposobljavanje pravosudnih […]
28.07.2023

Javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja vježbenika u pravosudnim tijelima u 2023/2024. godini radi pripreme za polaganje pravosudnog ispita

Dana 28. srpnja 2023. Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja vježbenika u pravosudnim tijelima u 2023/2024. […]
28.07.2023

Javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 28. srpnja 2023. Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Radionice se planiraju provesti putem […]
24.07.2023

Prva konstituirajuća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 18. srpnja 2023. godine

Saziva se prva konstituirajuća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 18. srpnja 2023. godine sa sljedećim dnevnim redom: Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije […]
24.07.2023

Treća (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 5.-12. lipnja 2023. godine

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se druga (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 2.-8. svibnja 2023. godine sa sljedećim dnevnim redom: […]
24.07.2023

Druga (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 2.-8. svibnja 2023. godine

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se druga (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 2.-8. svibnja 2023. godine sa sljedećim dnevnim redom: […]
21.07.2023

Četvrta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća PA

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije mr.sc. Radovan Dobronić saziva četvrtu […]
21.07.2023

Poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita

Pravosudna akademija objavljuje Poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.
20.07.2023

Poziv za sudjelovanje na online konverzacijskim satovima stranih jezika u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN): Rok za prijavu: 4. rujna 2023. u 10:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira novi ciklus online konverzacijskih satova stranih jezika u trajanju od deset (10) tjedana od 25. rujna do 1. prosinca […]
Skip to content