29.03.2023

Održavanje usmenog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Obavještavamo Vas da će se usmeni dio završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike održati prema rasporedu u privitku. Prilikom dolaska na ispit obavezni ste […]
28.03.2023

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji objavljenog u Narodnim novinama broj 14/2023 od 08.02.2023. godine na radno mjesto stručni suradnik u Odjelu […]
16.03.2023

Jednosatni webinari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN)

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) pokrenula je novu seriju jednosatnih webinara namijenjenih sucima, zamjenicima državnih odvjetnika, savjetnicima i službenicima u pravosuđu […]
15.03.2023

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnih mjesta u Pravosudnoj akademiji;

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnih mjesta; Stručni savjetnik u Odjelu za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme radi zamjene […]
14.03.2023

PROMJENA TERMINA ZAVRŠNOG ISPITA – Obavijest o promjeni termina završnog ispita (drugi dio) u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Obavještavaju se kandidati koji su sukladno Obavijesti Pravosudne akademije kandidatima, Klasa: UP/I-603-02/22-02/1, Urbroj: 390-02-01/02-22-05 od 16. siječnja 2022., raspoređeni za drugi dio pisanog ispita iz područja […]
10.03.2023

Seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u svibnju i lipnju 2023. – drugi dio

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u svibnju i lipnju 2023. organizira sljedeće seminare prema područjima prava:   KAZNENO PRAVO: Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima: praktična […]
09.03.2023

Poziv za sudjelovanje na online konverzacijskim satovima stranih jezika u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN): Rok za prijavu: 4. travnja 2023. u 10:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira novi ciklus online konverzacijskih satova stranih jezika u trajanju od deset (10) tjedana od 2. svibnja do 10. srpnja […]
07.03.2023

Pravosudna akademija objavljuje Kalendar aktivnosti Pravosudne akademije u 2023. godini.

Kalendar aktivnosti Pravosudna akademija zadržava pravo izmjene i dopune programa.
01.03.2023

Pokretanje online tečaja „Obrazloženje presuda i ljudska prava”, Ljubljana, 25. travnja 2023.

Program HELP Vijeća Europe organizira predstavljanje online tečaja „Obrazloženje presuda i ljudska prava“ koje će se održati u Ljubljani, 25. travnja 2023. Ovaj online tečaj namijenjen […]
Skip to content