01.03.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „Nadležnost i mjerodavno pravo u građanskim i trgovačkim stvarima: Bruxelles Ia, Rim I i Rim II“, 2.-3. svibnja 2022., Solun, Rok za prijavu: 7. ožujka 2022. u 12 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Nadležnost i mjerodavno pravo u građanskim i trgovačkim stvarima: Bruxelles Ia, Rim I i Rim II“, […]
01.03.2022

Poziv za sudjelovanje na konferenciji „Ured europskog javnog tužitelja – godinu dana kasnije, novi izazovi“, 23. – 24. svibnja 2022., Trier, Rok za prijave: 16. ožujka 2022.

Konferencija je namijenjena sucima istrage. Radni jezik konferencije je engleski jezik. Za sudjelovanje je potrebno uplatit kotizaciju u iznosu od 85 eura. ERA nadoknađuje putne troškove […]
01.03.2022

Program Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) „Potpore za usavršavanje u pravosuđu“ (Judicial Learning Grant Programme), otvorene prijave tijekom 2022. godine

EJTN je razvio novi koncept u okviru Programa razmjena za pravosudne dužnosnike. Program omogućuje pravosudnim dužnosnicima da sami identificiraju i kreiraju individualne prilike za učenje. Cilj […]
28.02.2022

Plan nabave Pravosudne akademije za 2022. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u […]
28.02.2022

Plan nabave Pravosudne akademije za 2021. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u […]
23.02.2022

Konferencija „Inicijalna obuka pravnika praktičara u službi vladavine prava“, Bordeaux, 22. i 23. veljače 2022.

Dana 22. i 23. veljače 2022. Glavna uprava za pravosuđe Europske komisije (DG JUST) i Francuska pravosudna škola (École nationale de la magistrature, ENM) organiziraju konferenciju […]
22.02.2022

Dana 10. veljače 2022. godine održan je službeni posjet delegacije Pravosudne akademije i Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske Visokoj pravosudnoj školi Talijanske Republike u Rimu

Ispred Visoke pravosudne škole su sudjelovali Giorgio Lattanzi, predsjednik, Federica Tondin, glavna tajnica i članovi Upravnog odbora, dok su ispred hrvatske delegacije sudjelovali Kristina Bekavac, tajnik […]
22.02.2022

Poziv za sudjelovanje na pravno-jezičnom seminaru „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“, 16.-20. svibnja 2022., Bordeaux, Rok za prijavu: 28. veljače 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira pravno-jezični seminar pod nazivom „Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima“, koji će se održati od 16. do 20. svibnja 2022. […]
22.02.2022

Druga sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 18. veljače 2022.

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se druga sjednica Programskog vijeća Pravosudne          akademije 18. veljače 2022. godine sljedećim […]
Skip to content