21.07.2023

Četvrta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća PA

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije mr.sc. Radovan Dobronić saziva četvrtu […]
21.07.2023

Poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita

Pravosudna akademija objavljuje Poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.
20.07.2023

Poziv za sudjelovanje na online konverzacijskim satovima stranih jezika u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN): Rok za prijavu: 4. rujna 2023. u 10:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira novi ciklus online konverzacijskih satova stranih jezika u trajanju od deset (10) tjedana od 25. rujna do 1. prosinca […]
18.07.2023

Javni poziv za prijavu za pohađanje stručnog usavršavanja u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravosudna akademija objavljuje Javni poziv za prijavu za pohađanje stručnog usavršavanja u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike u nastavnoj godini 2023./2024. Javni poziv Dokumenti se podnose […]
18.07.2023

Obavijest o početku nastavne godine u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Upravno vijeće Pravosudne akademije dana 17. srpnja 2023. godine donijelo je Odluku o početku nastavne godine u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Nastavna godina u Državnoj […]
17.07.2023

U okviru projekta Pravosudne akademije, Ureda zastupnice RH pred ESLJP-om i Vijeća Europe održana edukacija o korištenju SCORM paketa za zaposlenike Pravosudne akademije i Ureda zastupnice, 13. srpnja 2023.

Dana 13. srpnja 2023. održana je online radionica za zaposlenike Pravosudne akademije i Ureda zastupnice RH pred Europskim sudom za ljudska prava o korištenju SCORM paketa […]
14.07.2023

Jednosatni webinari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN)

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) pokrenula je novu seriju jednosatnih webinara namijenjenih sucima, zamjenicima državnih odvjetnika, savjetnicima i službenicima u pravosuđu […]
14.07.2023

Organiziran prva dvotjedna razmjena pravosudnih dužnosnika u okviru ovogodišnjeg Programa razmjene EJTN-a, Zagreb i Rijeka, 26. lipnja – 7. srpnja 2023.

U okviru Programa razmjene Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) Pravosudna akademija je u razdoblju od 26. lipnja do 7. srpnja ove godine organizirala prvi dvotjedni […]
14.07.2023

Informativni mrežni seminar o Programu razmjene EJTN-a za 2024. godinu, 13. rujna 2023. od 12:00 do 14:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) će 1. rujna ove godine objaviti poziv sucima, državnim odvjetnicima i savjetnicima za uključivanje u Program razmjene u 2024. godini. […]
Skip to content