22.09.2022

Video snimka s mrežnog seminara o Programu razmjene Europske mreže za pravosudno osposobljavanje

Dana 8. rujna 2022. Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizirala je mrežni seminar o Programu razmjene za 2023. godinu. Video snimku ovog mrežnog seminara možete […]
13.09.2022

Poziv za sudjelovanje na online konverzacijskim satovima stranih jezika u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN): Rok za prijavu: 19. rujna 2022. u 10:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira novi ciklus online konverzacijskih satova stranih jezika u trajanju od deset (10) tjedana od 3. listopada do 9. prosinca. […]
09.09.2022

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Programu razmjena Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2023. godini – Rok za dostavljanje prijava: 14. listopada 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u Programu razmjena EJTN-a […]
05.09.2022

Seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u listopadu i studenome 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u listopadu i studenome 2022. organizira sljedeće seminare prema područjima prava:   KAZNENO PRAVO: Gospodarski kriminal: Povrat i oduzimanje imovine […]
23.08.2022

Informativni webinar o Programu razmjene EJTN-a za 2023. godinu, 8. rujna 2022. od 9:30 do 11:30

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) ove će godine već u rujnu objaviti poziv sucima, državnim odvjetnicima i savjetnicima za uključivanje u Program razmjene u 2023. […]
15.07.2022

Posjet izaslanstva Armenije Pravosudnoj akademiji, 14. srpnja 2022.

Dana 14. srpnja 2022. u Pravosudnoj akademiji održan je sastanak izaslanstva budućih sudaca novo osnovanog Antikorupcijskog suda u Armeniji. Posjet je realiziran u okviru provedbe projekta […]
15.07.2022

Posjet izaslanstva Republike Srbije Pravosudnoj akademiji, 13. srpnja 2022.

Dana 13. srpnja 2022. izaslanstvo Ministarstva pravosuđa Republike Srbije posjetilo je Pravosudnu akademiju. Osim predstavnika ministarstva, u izaslanstvu su sudjelovali i predstavnici Upravnog suda te Pravosudne […]
13.07.2022

Organiziran prvi posjet stranih pravosudnih dužnosnika u okviru ovogodišnjeg Programa razmjene EJTN-a – Zagreb i Rijeka, 27. lipnja – 8. srpnja 2022.

U okviru programa razmjene EJTN-a Pravosudna akademija je u razdoblju od 27. lipnja do 8. srpnja ove godine organizirala prvi dvotjedni posjet pravosudnih dužnosnika iz država […]
06.07.2022

Seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u rujnu 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira pravno-jezične seminare kako slijedi:   Pravo intelektualnog vlasništva -žigovi i dizajn, koji će se održati 13. i 14. rujna […]
Skip to content