31.03.2023

Prva sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 21. ožujka 2023. godine

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se prva sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 21. ožujka 2023. godine sljedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika […]
31.03.2023

Sedma sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 14. prosinca 2022. godine

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se sedma sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 14. prosinca 2022. godine sljedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika […]
31.03.2023

Šesta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 18. listopada 2022. godine

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se šesta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 18. listopada 2022. godine sljedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika […]
31.03.2023

Peta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 13. rujna 2022. godine

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se peta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 13. rujna 2022. godine sljedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika […]
31.03.2023

Četvrta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 14. lipnja 2022. godine

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se četvrta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 14. lipnja 2022. godine sljedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika […]
25.03.2022

Treća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 30. ožujka 2022.

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se treća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 30. ožujka 2022. godine sa sljedećim dnevnim redom:   […]
22.02.2022

Druga sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 18. veljače 2022.

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se druga sjednica Programskog vijeća Pravosudne          akademije 18. veljače 2022. godine sljedećim […]
09.02.2022

Prva sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 21. siječnja 2022.

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se prva sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 21. siječnja 2022. godine sljedećim dnevnim redom: 1.        Usvajanje […]
23.12.2021

Deseta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 28. listopada 2021.

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se deseta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 28. listopada 2021. godine sljedećim dnevnim redom: 1. Razgovor […]
Skip to content