23.12.2021

11. (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 17. srpnja 2013.

Sjednica je prekinuta te je dnevni red prebačen na sljedeću redovnu sjednicu UV PA.
23.12.2021

10. (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 04. do 10. srpnja 2013. godine

Dana 04. srpnja 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je deseta (elektronska) […]
23.12.2021

9. (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 17. do 20. lipnja 2013. godine

Dana 17. lipnja 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je deveta (elektronska) […]
23.12.2021

8. (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 11. do 17. lipnja 2013. godine

Dana 11. lipnja 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je osma (elektronska) […]
23.12.2021

7. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 6. lipnja 2013. godine

Dana 06. lipnja 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je sedma sjednica […]
23.12.2021

6. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 21. svibnja 2013. godine

Dana 21. svibnja 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je šesta sjednica […]
23.12.2021

5. (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije od 29. travnja do 3. svibnja 2013. godine

Dana 29. travnja 2013. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je peta (elektronska) […]
Skip to content