23.12.2021

Sedma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 2. prosinca 2015.

Dana 2. prosinca 2015. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je sedma sjednica […]
23.12.2021

Šesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 22.-28. listopada 2015.

Dana 22. listopada 2015. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je šesta (elektronička) […]
23.12.2021

Peta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 28. rujna 2015.

Dana 28. rujna 2015. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je peta sjednica […]
23.12.2021

Četvrta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 1.-7. rujna 2015.

Dana 1. rujna 2015. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je četvrta (elektronička) […]
23.12.2021

3. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 16. srpnja 2015.

Treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2015. godine u 14,00 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom: 1. […]
23.12.2021

2. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 27. travnja 2015.

Druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije održat će se u ponedjeljak, 27. travnja 2015. godine u 14,00 sati u Pravosudnoj akademiji, sa sljedećim dnevnim redom: 1. […]
23.12.2021

1. sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

Dana 26. siječnja 2015. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je prva sjednica […]
23.12.2021

Izvanredna sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

Dana 9. prosinca 2014. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je izvanredna sjednica […]
23.12.2021

7. (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

Od 22. do 31. listopada 2014., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je sedma […]
Skip to content