23.12.2021

Osma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 30. rujna 2021.

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske i zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije Zlata Hrvoj Šipek saziva […]
23.12.2021

Sedma (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 24. – 31. kolovoza 2021.

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske i zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije Zlata Hrvoj Šipek saziva […]
23.12.2021

Šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 15. srpnja 2021.

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva šestu sjednicu […]
23.12.2021

Peta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 28. svibnja – 4. lipnja 2021.

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva petu (elektroničku) […]
23.12.2021

Četvrta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 26. ožujka do 1. travnja 2021.

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva četvrtu (elektroničku) […]
23.12.2021

Treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 10. ožujka 2021.

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva treću sjednicu […]
23.12.2021

Druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 3. veljače 2021.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva drugu sjednicu […]
23.12.2021

Prva (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 7. siječnja – 13. siječnja 2021.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva prvu (elektroničku) […]
23.12.2021

Trinaesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 21. prosinca 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva trinaestu (elektroničku) […]
Skip to content