23.12.2021

Sedma (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 15. -22. srpnja 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva sedmu (elektroničku) […]
23.12.2021

Šesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 10. -18. lipnja 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva šestu (elektroničku) […]
23.12.2021

Peta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 20. svibnja 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva petu sjednicu Upravnog […]
23.12.2021

Četvrta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 30. travnja 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva četvrtu sjednicu Upravnog […]
23.12.2021

Treća (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 12.-13.ožujka 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije i s obzirom na potrebu žurnog donošenja odluke, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog […]
23.12.2021

Druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 2. ožujka 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva drugu sjednicu […]
23.12.2021

Prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 15. siječnja 2020.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva prvu sjednicu […]
23.12.2021

Peta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 12. prosinca 2019.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva petu sjednicu […]
23.12.2021

Četvrta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 20. studenog 2019.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije Đuro Sessa saziva četvrtu sjednicu […]
Skip to content