07.03.2023

Pravosudna akademija objavljuje Kalendar aktivnosti Pravosudne akademije u 2023. godini.

Kalendar aktivnosti Pravosudna akademija zadržava pravo izmjene i dopune programa.
01.03.2023

Pokretanje online tečaja „Obrazloženje presuda i ljudska prava”, Ljubljana, 25. travnja 2023.

Program HELP Vijeća Europe organizira predstavljanje online tečaja „Obrazloženje presuda i ljudska prava“ koje će se održati u Ljubljani, 25. travnja 2023. Ovaj online tečaj namijenjen […]
21.02.2023

Seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u svibnju i lipnju 2023.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u svibnju i lipnju 2023. organizira sljedeće seminare prema područjima prava:   KAZNENO PRAVO: Pravno-jezični seminar: Pravosudna suradnja u kaznenim […]
20.02.2023

Pravno–jezični seminar „Uloga pravosudnih službenika u prekograničnim kaznenim postupcima, Trier, 8.-10. svibnja 2023.

Akademija za europsko pravo (ERA), u okviru projekta financiranog od strane Europske komisije, a u suradnji s 18 organizacija iz država članica zaduženih za osposobljavanje pravosudnih […]
20.02.2023

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji objavljenog u Narodnim novinama broj 7/2023 od 18.01.2023. godine na radno mjesto viši stručni savjetnik u […]
20.02.2023

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji objavljenog u Narodnim novinama broj 2/2023 od 04.01.2023. godine na radno mjesto viši stručni savjetnik u […]
20.02.2023

Program AIAKOS za pravosudne dužnosnike na početku karijere, 22.-26. svibnja 2023. Rok za dostavu prijava: 6. ožujka 2023.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) i ove godine organizira Program razmjene za mlađe i buduće suce i državne odvjetnike (AIAKOS). Za razmjene u okviru programa […]
17.02.2023

Obavijest

Pravosudna akademija donosi Odluku o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita za polaznike Državne škole za pravosudne dužnosnike. Odluka
17.02.2023

Prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije u 2023.

 u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije mr. sc. Radovan Dobronić saziva […]
Skip to content