14.03.2023

PROMJENA TERMINA ZAVRŠNOG ISPITA – Obavijest o promjeni termina završnog ispita (drugi dio) u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Obavještavaju se kandidati koji su sukladno Obavijesti Pravosudne akademije kandidatima, Klasa: UP/I-603-02/22-02/1, Urbroj: 390-02-01/02-22-05 od 16. siječnja 2022., raspoređeni za drugi dio pisanog ispita iz područja […]
10.03.2023

Seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u svibnju i lipnju 2023. – drugi dio

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u svibnju i lipnju 2023. organizira sljedeće seminare prema područjima prava:   KAZNENO PRAVO: Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima: praktična […]
09.03.2023

Poziv za sudjelovanje na online konverzacijskim satovima stranih jezika u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN): Rok za prijavu: 4. travnja 2023. u 10:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira novi ciklus online konverzacijskih satova stranih jezika u trajanju od deset (10) tjedana od 2. svibnja do 10. srpnja […]
07.03.2023

Pravosudna akademija objavljuje Kalendar aktivnosti Pravosudne akademije u 2023. godini.

Kalendar aktivnosti Pravosudna akademija zadržava pravo izmjene i dopune programa.
01.03.2023

Pokretanje online tečaja „Obrazloženje presuda i ljudska prava”, Ljubljana, 25. travnja 2023.

Program HELP Vijeća Europe organizira predstavljanje online tečaja „Obrazloženje presuda i ljudska prava“ koje će se održati u Ljubljani, 25. travnja 2023. Ovaj online tečaj namijenjen […]
21.02.2023

Seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u svibnju i lipnju 2023.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u svibnju i lipnju 2023. organizira sljedeće seminare prema područjima prava:   KAZNENO PRAVO: Pravno-jezični seminar: Pravosudna suradnja u kaznenim […]
20.02.2023

Pravno–jezični seminar „Uloga pravosudnih službenika u prekograničnim kaznenim postupcima, Trier, 8.-10. svibnja 2023.

Akademija za europsko pravo (ERA), u okviru projekta financiranog od strane Europske komisije, a u suradnji s 18 organizacija iz država članica zaduženih za osposobljavanje pravosudnih […]
20.02.2023

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji objavljenog u Narodnim novinama broj 7/2023 od 18.01.2023. godine na radno mjesto viši stručni savjetnik u […]
20.02.2023

Obavijest

Temeljem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji objavljenog u Narodnim novinama broj 2/2023 od 04.01.2023. godine na radno mjesto viši stručni savjetnik u […]
Skip to content