08.03.2022

Ljetna škola EJTN-a: Pravno-jezični seminari za sudske savjetnike

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira pravno-jezične seminare kako slijedi: Pravosudna suradnja u obiteljskim stvarima, koji će se održati od 9. do 13. svibnja 2022. u […]
08.03.2022

Prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 25. veljače 2022.

u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije mr. sc. Radovan Dobronić  saziva […]
08.03.2022

Jedanaesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije mr.sc. Radovan Dobronić saziva jedanaestu […]
08.03.2022

Deseta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije mr.sc. Radovan Dobronić saziva desetu […]
02.03.2022

Dana 2. ožujka 2022. Pravosudna akademija objavljuje sljedeće odluke:

Odluku o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike za kandidate Škole koji su izlazak na ispit prijavili u I kvartalu […]
01.03.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „Nadležnost i mjerodavno pravo u građanskim i trgovačkim stvarima: Bruxelles Ia, Rim I i Rim II“, 2.-3. svibnja 2022., Solun, Rok za prijavu: 7. ožujka 2022. u 12 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Nadležnost i mjerodavno pravo u građanskim i trgovačkim stvarima: Bruxelles Ia, Rim I i Rim II“, […]
01.03.2022

Poziv za sudjelovanje na konferenciji „Ured europskog javnog tužitelja – godinu dana kasnije, novi izazovi“, 23. – 24. svibnja 2022., Trier, Rok za prijave: 16. ožujka 2022.

Konferencija je namijenjena sucima istrage. Radni jezik konferencije je engleski jezik. Za sudjelovanje je potrebno uplatit kotizaciju u iznosu od 85 eura. ERA nadoknađuje putne troškove […]
01.03.2022

Program Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) „Potpore za usavršavanje u pravosuđu“ (Judicial Learning Grant Programme), otvorene prijave tijekom 2022. godine

EJTN je razvio novi koncept u okviru Programa razmjena za pravosudne dužnosnike. Program omogućuje pravosudnim dužnosnicima da sami identificiraju i kreiraju individualne prilike za učenje. Cilj […]
28.02.2022

Plan nabave Pravosudne akademije za 2022. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u […]
Skip to content