15.06.2022

Održana Opća skupština Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN), Pariz, 7. i 8. lipnja 2022.

Dana 7. i 8. lipnja 2022., pod francuskim predsjedanjem Vijećem Europske unije, u Parizu je održana redovna godišnja Opća skupština (OS) Europske mreže za pravosudno osposobljavanje […]
10.06.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru EJTN-a „Kulturalne različitosti u sudnici – suci u Europi pred novim izazovima“, 15.-16. rujna 2022., Barcelona, Rok za prijave: 13. srpnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) Europska mreža organizira seminar za suce pod nazivom „Kulturalne različitosti u sudnici – suci u Europi pred novim izazovima“, koji […]
06.06.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnom seminaru u organizaciji Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) – „Sudska praksa ESLJP-a u pitanjima oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom“, 9. lipnja 2022.

Mrežni seminar će se održati 9. lipnja 2022. od 14:30 do 16:30 putem Zoom platforme, s osiguranim simultanim prevođenjem na hrvatski jezik. Program možete vidjeti ovdje. […]
31.05.2022

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2022. godini – drugi poziv. Rok za prijave – 15. lipnja 2022. u 18 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je objavila drugi poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u studijskim posjetima […]
25.05.2022

Obavijest o održavanju radionice/mrežnog seminara za stečajne upravitelje u lipnju

Radionica uživo „Komunikacijske vještine“, Zagreb, 6.06.2022. s početkom u 11,00 sati – voditeljica: Smiljka Baranček, MPU – slobodno 5 mjesta; Mrežni seminar „Komunikacijske vještine“, 30.06.2022. s […]
25.05.2022

Pravno-jezični seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u rujnu i listopadu 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira pravno-jezične seminare kako slijedi:   Pravosudna suradnja u obiteljskim stvarima, koji će se održati od 19. do 21. rujna […]
13.05.2022

Studijski posjet sudaca i savjetnika Vrhovnog suda Latvije Pravosudnoj akademiji, 13. svibnja 2022.

Dana 13. svibnja 2022. održan je studijski posjet sudaca iz Latvije Pravosudnoj akademiji. Okupio je predstavnike Pravosudne akademije te suce i pravne stručnjake s Vrhovnog suda […]
13.05.2022

Obavijest

Na sjednici Upravnog vijeća Pravosudne akademije održanoj dana 10. svibnja 2022. godine donijeta je Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pravosudne akademije. Odluka o imenovanju v.d. […]
12.05.2022

Obavijest o odgodi mrežnog seminara za stečajne upravitelje “Stečajni plan”, 13. lipnja 2022.

Obavještavamo Vas da se predmetni seminar odgađa za drugi dio godine te ćete o novom datumu biti obaviješteni od strane Ministarstva pravosuđa i uprave. Stečajni upravitelji […]
Skip to content