29.06.2022

Program AIAKOS za pravosudne dužnosnike na početku karijere, 14.-18. studenoga 2022. Rok za dostavu prijava: 13. srpnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) i ove godine organizira Program razmjene za mlađe i buduće suce i državne odvjetnike. Za razmjene u okviru programa AIAKOS […]
24.06.2022

Odluka Upravnog odbora Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) o odvijanju edukacije od 7. lipnja 2022.

Poštovani polaznici aktivnosti Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN), ovim putem obavještavamo vas da je Upravni odbor EJTN-a izmijenio svoju odluku od 19. listopada 2021. o […]
15.06.2022

Poziv za sudjelovanje na seminarima Akademije za europsko pravo (ERA) u rujnu 2022. Rok za prijave: 13. srpnja 2022.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Pravosudnom akademijom, organizira seminare iz serija „Ravnopravnost spolova“ i „EU pravo o suzbijanju diskriminacije“ prema rasporedu: „Ravnopravnost spolova“, […]
15.06.2022

Održana Opća skupština Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN), Pariz, 7. i 8. lipnja 2022.

Dana 7. i 8. lipnja 2022., pod francuskim predsjedanjem Vijećem Europske unije, u Parizu je održana redovna godišnja Opća skupština (OS) Europske mreže za pravosudno osposobljavanje […]
10.06.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru EJTN-a „Kulturalne različitosti u sudnici – suci u Europi pred novim izazovima“, 15.-16. rujna 2022., Barcelona, Rok za prijave: 13. srpnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) Europska mreža organizira seminar za suce pod nazivom „Kulturalne različitosti u sudnici – suci u Europi pred novim izazovima“, koji […]
06.06.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnom seminaru u organizaciji Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) – „Sudska praksa ESLJP-a u pitanjima oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom“, 9. lipnja 2022.

Mrežni seminar će se održati 9. lipnja 2022. od 14:30 do 16:30 putem Zoom platforme, s osiguranim simultanim prevođenjem na hrvatski jezik. Program možete vidjeti ovdje. […]
31.05.2022

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2022. godini – drugi poziv. Rok za prijave – 15. lipnja 2022. u 18 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je objavila drugi poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u studijskim posjetima […]
25.05.2022

Obavijest o održavanju radionice/mrežnog seminara za stečajne upravitelje u lipnju

Radionica uživo „Komunikacijske vještine“, Zagreb, 6.06.2022. s početkom u 11,00 sati – voditeljica: Smiljka Baranček, MPU – slobodno 5 mjesta; Mrežni seminar „Komunikacijske vještine“, 30.06.2022. s […]
25.05.2022

Pravno-jezični seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje u rujnu i listopadu 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira pravno-jezične seminare kako slijedi:   Pravosudna suradnja u obiteljskim stvarima, koji će se održati od 19. do 21. rujna […]
Skip to content