08.03.2022

Deseta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije

U skladu s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Pravosudne akademije, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije mr.sc. Radovan Dobronić saziva desetu […]
02.03.2022

Dana 2. ožujka 2022. Pravosudna akademija objavljuje sljedeće odluke:

Odluku o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike za kandidate Škole koji su izlazak na ispit prijavili u I kvartalu […]
01.03.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „Nadležnost i mjerodavno pravo u građanskim i trgovačkim stvarima: Bruxelles Ia, Rim I i Rim II“, 2.-3. svibnja 2022., Solun, Rok za prijavu: 7. ožujka 2022. u 12 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminar pod nazivom „Nadležnost i mjerodavno pravo u građanskim i trgovačkim stvarima: Bruxelles Ia, Rim I i Rim II“, […]
01.03.2022

Poziv za sudjelovanje na konferenciji „Ured europskog javnog tužitelja – godinu dana kasnije, novi izazovi“, 23. – 24. svibnja 2022., Trier, Rok za prijave: 16. ožujka 2022.

Konferencija je namijenjena sucima istrage. Radni jezik konferencije je engleski jezik. Za sudjelovanje je potrebno uplatit kotizaciju u iznosu od 85 eura. ERA nadoknađuje putne troškove […]
01.03.2022

Program Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) „Potpore za usavršavanje u pravosuđu“ (Judicial Learning Grant Programme), otvorene prijave tijekom 2022. godine

EJTN je razvio novi koncept u okviru Programa razmjena za pravosudne dužnosnike. Program omogućuje pravosudnim dužnosnicima da sami identificiraju i kreiraju individualne prilike za učenje. Cilj […]
28.02.2022

Plan nabave Pravosudne akademije za 2022. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u […]
28.02.2022

Plan nabave Pravosudne akademije za 2021. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u […]
23.02.2022

Konferencija „Inicijalna obuka pravnika praktičara u službi vladavine prava“, Bordeaux, 22. i 23. veljače 2022.

Dana 22. i 23. veljače 2022. Glavna uprava za pravosuđe Europske komisije (DG JUST) i Francuska pravosudna škola (École nationale de la magistrature, ENM) organiziraju konferenciju […]
22.02.2022

Dana 10. veljače 2022. godine održan je službeni posjet delegacije Pravosudne akademije i Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske Visokoj pravosudnoj školi Talijanske Republike u Rimu

Ispred Visoke pravosudne škole su sudjelovali Giorgio Lattanzi, predsjednik, Federica Tondin, glavna tajnica i članovi Upravnog odbora, dok su ispred hrvatske delegacije sudjelovali Kristina Bekavac, tajnik […]
Skip to content