28.01.2022

Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 28. siječnja 2022. Pravosudna akademija objavljuje Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Napomena S obzirom […]
28.01.2022

Odluka o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 28. siječnja 2022. Pravosudna akademija donosi Odluku o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Odluka
21.01.2022

Obavijest

Odabrani voditelji Programa stručnog usavršavanja za stečajne upravitelje za 2022.  
20.01.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „Dostava i prikupljanje dokaza u inozemstvu“, Bukurešt, 25. i 26. ožujka 2022. Rok za prijavu: 24. siječnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminar za suce pod nazivom „Dostava i prikupljanje dokaza u inozemstvu“, koji će se održati 25. i 26. ožujka […]
20.01.2022

Poziv za sudjelovanje na seminarima Akademije za europsko pravo (ERA) u ožujku i travnju 2022.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Pravosudnom akademijom, organizira seminare iz serija „Ravnopravnost spolova“ i „EU pravo o suzbijanju diskriminacije“ prema rasporedu: „Ravnopravnost spolova“, […]
20.01.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „Zaštita potrošača u EU pravu“, Barcelona, 31. ožujka i 1. travnja 2022. Rok za prijavu: 1. veljače 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminar za suce pod nazivom „Zaštita potrošača u EU pravu“ koji će se održati 31. ožujka i 1. travnja […]
20.01.2022

Jednosatni mrežni seminari Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) u prvoj polovici 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) organizira seriju jednosatnih mrežnih seminara namijenjenih pravosudnim dužnosnicima. Za sudjelovanje nije potrebna formalna prijava, već se […]
20.01.2022

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Pravosudna akademija, Maksimirska cesta 63, Zagreb, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 118 od 03. studenoga 2021. godine, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje […]
18.01.2022

Seminar za savjetnike u pravosudnim tijelima “Pojednostavljeni prekogranični postupci u građansko-pravnim predmetima”, Bruxelles, 21.-22. ožujka 2022.; Rok za dostavljanje prijava: 21. siječnja 2022. u 12:00

Pravosudna akademija sudjeluje kao pridruženi partner u projektu Akademije za europsko pravo (ERA) pod nazivom “Bolja primjena europskih građanskih prekograničnih postupaka: pravna i jezična edukacija za […]
Skip to content