25.03.2022

Mrežni seminar u okviru TRIIAL projekta „Razmatranje neovisnosti, nepristranosti i odgovornosti pravosuđa u kontekstu novih europskih standarda“, 31. ožujka i 1. travnja 2022.

Sveučilište u Maastrichtu u okviru TRIIAL projekta (TRust, Independence, Impartiality and Accountability of judges and arbitrators safeguarding the rule of Law under the EU Charter) organizira […]
25.03.2022

Treća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 30. ožujka 2022.

Na inicijativu predsjednika Programskog vijeća Pravosudne akademije Damira Kontreca, saziva se treća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 30. ožujka 2022. godine sa sljedećim dnevnim redom:   […]
23.03.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „Ravnopravnost spolova“ Akademije za europsko pravo (ERA), Trier, 13.-15. lipnja 2022. Rok za prijave: 7. travnja 2022.

Akademija za europsko pravo (ERA), u suradnji s Pravosudnom akademijom, organizira seminar iz serije „Ravnopravnost spolova“ u Trieru, od 13. do 15. lipnja 2022. Radni jezici […]
23.03.2022

Besplatan mrežni tečaj CEELI Instituta „Upravljanje sudskim predmetima“, početak tečaja 26. travnja 2022.

CEELI Institut iz Praga (Central and Eastern European Law Initiative Institute) organizira mrežni tečaj za suce pod nazivom „Upravljanje sudskim predmetima“. Tečaj je besplatan za sve […]
22.03.2022

Praktične smjernice za sudovanje na daljinu u Srednjoj i Istočnoj Europi – Priručnik Instituta CEELI

Institut CEELI, članovi njegove Pravosudne mreže za srednju i istočnu Europu te polaznici njegova prvog certifikacijskog tečaja iz sudovanja na daljinu, održanog koncem 2020. i početkom […]
18.03.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnom seminaru Akademije za europsko pravo (ERA) „Kvaliteta zraka i pravo na čisti zrak u EU pravu“, radni jezik francuski

Akademija za europsko pravo (ERA) organizira mrežni seminar pod nazivom „Kvaliteta zraka i pravo na čisti zrak u EU pravu“, koji će se održati 23. i […]
16.03.2022

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta; radno mjesto „stručni referent u Odjelu za provedbu programa stručnog usavršavanja“ – 1 izvršitelj (m/ž)  na određeno […]
16.03.2022

Međunarodni forum za suce u Siracusi, Italija, 5.-7. svibnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira forum za suce koji će se održati  od 5. do 7. svibnja 2022. na Međunarodnom institutu za kazneno pravo […]
10.03.2022

Najava seminara “Novine u kaznenom zakonodavstvu – 2022.”, Opatija, 9. i 10. svibnja 2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom organizira dvodnevni seminar „Novine u kaznenom zakonodavstvu – 2022.”, koji će se održati 9. i 10. svibnja […]
Skip to content