23.12.2021

Četvrta sjednica Upravnog vijeća PA, 11. rujna 2018.

Dana 11. rujna 2018., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je četvrta sjednica Upravnog […]
23.12.2021

Treća sjednica Upravnog vijeća PA, 16. travnja 2018.

Dana 16. travnja 2018., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je treća sjednica Upravnog […]
23.12.2021

Druga (elektronička) sjednica Upravnog vijeća PA od 21. do 27. veljače 2018.

Dana 21. veljače 2018., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je druga (elektronička) sjednica […]
23.12.2021

Prva (elektronička) sjednica Upravnog vijeća PA od 22. do 26. siječnja 2018.

Dana 22 siječnja 2018., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je prva (elektronička) sjednica […]
23.12.2021

Deveta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 20. prosinca 2017.

Dana 20. prosinca 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je deveta sjednica Upravnog […]
23.12.2021

Osma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 16. listopada 2017.

Dana 16. listopada 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je osma sjednica Upravnog […]
23.12.2021

Sedma sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 6. rujna 2017.

Dana 5. rujna 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je sedma sjednica Upravnog […]
23.12.2021

Šesta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, od 31. kolovoza do 6. rujna 2017.

Dana 31. kolovoza 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Đure Sesse, zakazana je šesta (elektronička) sjednica […]
23.12.2021

Peta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, od 19. svibnja do 26. svibnja 2017.

Dana 19. svibnja 2017., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je peta (elektronička) sjednica […]
Skip to content