22.12.2021

Strateški dokument projektnog tima

Projektni tim daje preporuke u vezi s izradom zakona i podzakonskih akata kojima se reguliraju pristup sudačkoj i državno-odvjetničkoj profesiji, izbor budućih sudaca i državnih odvjetnika […]
22.12.2021

Komentari projetktnog tima o nacrtu Zakona

Nacrtom Zakona o državnom sudbenom vijeću uređuju se uvjeti za izbor članova i predsjednika Državnoga sudbenog vijeća kao i uvjeti prestanka njihove dužnosti, postupak imenovanja i […]
22.12.2021

Ustav

Nacrtom o promijeni ustava Republike Hrvatske se uređuje da Državno sudbeno i državnoodjetničko vijeće samostalno odlučuju o imenovanju sudaca i državnih odvjetnika. Ustavom Republike Hrvatske je […]
22.12.2021

Provedba treninga

Pilot-trening za vježbenike je proveden u razdoblju između veljače i rujna 2009. godine. Treningom je obuhvaćeno 60 nastavih dana i pokriveni su moduli iz različitih pravnih […]
22.12.2021

Izvješća

Inception report Progress report 1 Annex 27 Annex 28 Progress report 2 Progress report 3   Press release closing conference (EN) Press release closing conferece (HR) […]
22.12.2021

Tim

Voditelj tima – Dr. Rainer Deville Voditelj projekta zadužen za njegovu provedbu u Hrvatskoj je Dr. Rainer Deville. Gospodin Deville je sudac koji posjeduje dugogodišnje iskustvo […]
22.12.2021

Konzorcij

Njemačka Zaklada za Međunarodnu Pravnu suradnju German (IRZ Foundation, Germany) Konzorcij vodi Deutsche Stiftung fuer internationalle rechtliche Zusammenarbeit (zaklada IRZ) koja je osnovana kao privatna osoba […]
22.12.2021

Opis projekta

Projekt PHARE 2005 sastoji se od sljedeće četiri komponente: Izmjena Zakona o vježbenicima te izmjena sadržaja pravosudnog ispita, kao i zakona koji reguliraju izbor i imenovanje […]
22.12.2021

Dobro došli na web stranicu EU Twinning Light Projekta IPA 2008

Osnovna zadaća ovog projekta je podrška uspostavi i funkcioniranju Državne škole za pravosudne dužnosnike na način da se unaprijedi pravni i institucionalni modus koji će doprinijeti […]
Skip to content