22.12.2021

Program HELP Vijeća Europe počeo je izdavati certifikat o uspješno završenom tečaju (statement of accomplishment) i za tečajeve koje polaznici samostalno prolaze, bez vodstva mentora (self learning courses)

Program HELP Vijeća Europe za edukaciju pravnika praktičara o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praksi Europskog suda za ljudska prava počeo je […]
22.12.2021

Održan godišnji sastanak za projekt „HELP u 28 država članica II“, Strasbourg, 6.-7. veljače 2020.

U okviru projekta „HELP u 28 država članica II“, u Strasbourgu je 6. i 7. veljače 2020. održan redovni godišnji projektni sastanak koji je okupio predstavnike […]
22.12.2021

HELP Program

HELP Program – European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals – projekt je Vijeća Europe započet 2006.g. Cilj projekta jest izvršiti potpunu integraciju prava […]
22.12.2021

Odluka Upravnog odbora Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) o odvijanju edukacije od 19. listopada 2021.

Poštovani polaznici aktivnosti Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN), ovim putem obavještavamo vas da je Upravni odbor EJTN-a izmijenio svoju odluku od 2. lipnja 2021. o […]
22.12.2021

EJTN politika o utjecaju korona virusa (COVID-19) na EJTN aktivnosti

Coronavirus policy
22.12.2021

Svečanost otvaranja projekta „Promicanje vladavine prava i temeljnih prava kroz kvalitetno učenje na daljinu u hrvatskom pravosuđu“, Zagreb, Hotel Dubrovnik, 16. studenoga 2021.

Pravosudna akademija i Ured zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i Vijećem Europe projektni su partneri u projektu „Promicanje vladavine prava i temeljnih […]
22.12.2021

Poziv sudskim savjetnicima za sudjelovanje u mrežnom studijskom posjetu Europskom sudu za ljudska prava u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN), 23. i 24. studenoga 2021. Rok za prijave – 16. studenoga 2021. u 12 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) proširila je ciljnu skupinu za studijski posjet Europskom sudu za ljudska prava. Posjet će se realizirati […]
22.12.2021

PREDLAGANJE TEMA ZA PROGRAME STRUČNOG USAVRŠAVANJA PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Sukladno članku 32. stavak 1. Zakona o Pravosudnoj akademiji (Narodne novine broj 52/19) teme za stručno usavršavanje Pravosudnoj akademiji (dalje: Akademija) mogu kontinuirano predlagati korisnici programa […]
22.12.2021

Odluke

Odluka o sudjelovanju i o visini troškova sudjelovanja na stručnim radionicama za stečajne upravitelje Odluka o sudjelovanju i o visini troškova sudjelovanja na radionicama programa za stručno […]
Skip to content