22.12.2021

Sedma sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 22. listopada 2020.

22. listopada 2020. na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održana je sedma sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje […]
22.12.2021

Šesta (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 5.- 9. listopada 2020.

Od 5.- 9. listopada 2020. na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održana je šesta (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim […]
22.12.2021

Peta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 24. rujna 2020.

24. rujna 2020. na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održana je peta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje […]
22.12.2021

Četvrta (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 11. – 17. kolovoza 2020.

Od 11. do 17. kolovoza 2020. godine na inicijativu sutkinje Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održana je četvrta (elektronička) […]
22.12.2021

Treća (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 9.-15. lipnja 2020.

Od 9.-15. lipnja 2020. na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održana je treća (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim redom: […]
22.12.2021

Druga (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 10.-17. travnja 2020.

Od 10.-17. travnja 2020. na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održana je druga (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim redom: […]
22.12.2021

Prva sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 19. veljače 2020.

19. veljače 2020. na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održat će se prva sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim redom: 1. […]
22.12.2021

Šesta (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije od 19. do 27. prosinca 2019.

Od 19. do 27. prosinca 2019. godine, na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održana je šesta (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije sa […]
22.12.2021

Peta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 10. prosinca 2019.

10. prosinca 2019. na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održat će se peta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim redom: 1. […]
Skip to content