22.12.2021

Kontakti u pravosudnim akademijama za Regionalni centar kibernetičkog kriminala

Pravosudna akademije Republike Srbije Kontakt osoba: Momira Matić, programski koordinator, Tel: +381 11 2183 316. E-mail: momira.matic@pars.rs Trener: Bojana Paunović, sudac Žalbenog suda u Beogradu Tel: […]
22.12.2021

Materijali

Uvod u računarski kriminal: prijetnje, trendovi i izazovi (.ppt) Elektronski dokazi i studije slučaja (.ppt) Računarski kriminal kao krivično djelo u nacionalnom zakonodavstvu (.ppt) Visokotehnološki kriminal […]
22.12.2021

Održan Regionalni forum o računalnim prijevarama

Regionalni centar za edukaciju pravosudnih dužnosnika o suzbijanju kibernetičkog kriminala i Ured Vijeća Europe za programe kibernetičkog kriminala, u organizaciji hrvatskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, […]
22.12.2021

Webinar o digitalnim dokazima za suce – Suradnja Veleposlanstva SAD-a u RH i Regionalnog centra za edukaciju pravosudnih dužnosnika o suzbijanju kibernetičkog kriminala pri Pravosudnoj akademiji, 4. ožujka 2021.

Regionalni centar za edukaciju pravosudnih dužnosnika o suzbijanju kibernetičkog kriminala pri Pravosudnoj akademiji Republike Hrvatske, u suradnji s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, Uredom za […]
22.12.2021

Regionalni centar za edukaciju sudaca i državnih odvjetnika o borbi protiv kibernetičkog kriminal

Uspostava Regionalnog centra za edukaciju pravosudnih dužnosnika o suzbijanju kibernetičkog kriminala u Zagrebu, inicirana je projektom IPA 2010 “Regionalna suradnja u borbi protiv kibernetičkog kriminala u […]
22.12.2021

Važni dokumenti

Communication 2021 – European Judicial Training Strategy 2021-2024 European judicial training – Advice for training providers Načela stručnog usavršavanja u pravosuđu STUDY ON THE TRAINING NEEDS […]
22.12.2021

Međunarodna organizacija za obuku pravosudnih dužnosnika (IOJT) usvojila Deklaraciju o načelima obuke pravosudnih dužnosnika

Članovi Međunarodne organizacije za obuku pravosudnih dužnosnika (IOJT) su 8. studenoga 2017. jednoglasno usvojili Deklaraciju o načelima obuke pravosudnih dužnosnika. Tekst Deklaracije dostupan je na sljedećoj […]
22.12.2021

Drugi broj časopisa „Obrazovanje i stručno usavršavanje u pravosuđu“ Međunarodne organizacije za stručno usavršavanje u pravosuđu

Međunarodna organizacija za stručno usavršavanje u pravosuđu (International Organization for Judicial Training – IOJT) objavila je drugi broj časopisa „Obrazovanje i stručno usavršavanje u pravosuđu“ (Judicial […]
21.12.2021

Odabrani voditelji za vođenje mrežnih seminara u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja vježbenika u pravosudnim tijelima u 2021.g.

Programsko vijeće Pravosudne akademije je na šestoj sjednici održanoj 14.07.2021.g. odabralo voditelje mrežnih seminara u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja vježbenika u pravosudnim tijelima radi pripreme za […]
Skip to content