04.05.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnom seminaru „Suci i kolektivna odšteta – nove perspektive i prilike za pravosuđe“ u organizaciji Europske organizacije za zaštitu potrošača (BEUC), 12. svibnja 2022.

Europska organizacija za zaštitu potrošača (BEUC) organizira mrežni seminar za suce pod nazivom „Suci i kolektivna odšteta – nove perspektive i prilike za pravosuđe“. Seminar će […]
03.05.2022

Održana radionica za suce „Europska uredba o insolvencijskim postupcima“ u suradnji Pravosudne akademije i Hanns-Seidel Stiftunga, Zagreb, 28. i 29. travnja 2022.

Dana 28. i 29. travnja 2022. Pravosudna akademija je, uz prijateljsku podršku Ureda Hanns-Seidel Stiftunga u Zagreba, održala radionicu za suce trgovačkih sudova i Visokog trgovačkog […]
02.05.2022

Pravosudna akademija ugostila Legal Team udruge eSTUDENT u okviru Legal Week-a

Dana 27. travnja 2022. Pravosudna akademija je u okviru projekta Legal Week ugostila Legal Team koji djeluje u sklopu udruge eSTUDENT. Legal Week je namijenjen pružanju […]
27.04.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnom seminaru „Drugi mrežni seminar iz serije o pravima žrtava – zaštita žrtava terorizma u EU u praksi, 2. lipnja 2022. Rok za prijavu: 2. svibnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira mrežni seminar pod nazivom „Drugi mrežni seminar o pravima žrtava – zaštita žrtava terorizma u EU u praksi“, koji […]
21.04.2022

Poziv za sudjelovanje na pravno-jezičnom seminaru „Pravosudna suradnja u području ljudskih prava“, 4.-8. srpnja 2022., Wustrau, Njemačka. Rok za prijavu: 2. svibnja 2022. u 12 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira pravno-jezični seminar pod nazivom „Pravosudna suradnja u području ljudskih prava“, koji će se održati od 4. do 8. srpnja […]
20.04.2022

Poziv za sudjelovanje na mrežnim tečajevima stranih jezika (Potpora savladavanju drugog jezika u pravosudnom okruženju) u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN). Rok za prijavu: 2. svibnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira mrežne konverzacijske tečajeve u trajanju od šest (6) tjedana za sljedeće strane jezike: engleski, francuski, talijanski, španjolski i njemački […]
20.04.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „Vjerojatnost, statistika i donošenje sudskih odluka“, Trier, 27. lipnja – 1. srpnja 2022. Rok za prijavu: 25. travnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminar za suce pod nazivom „Vjerojatnost, statistika i donošenje sudskih odluka“, koji će se održati od 27. lipnja do […]
12.04.2022

Naknadni poziv za sudjelovanje na seminaru EJTN-a „Rodna perspektiva – ustavnost u izgradnji jednakosti“, Lisabon, 13. svibnja 2022. Rok za prijavu: 15. travnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminar za suce pod nazivom „Rodna perspektiva – ustavnost u izgradnji jednakosti“, koji će se održati 13. svibnja 2022. […]
08.04.2022

Poziv za sudjelovanje na seminaru „COVID-19 – novi izazovi za zdravstvene sustave u Europi“, Trier, 7. -10. lipnja 2022. Rok za prijavu: 19. travnja 2022. u 12 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminar za suce pod nazivom „COVID-19 – novi izazovi za zdravstvene sustave u Europi“, koji će se održati od […]
Skip to content