14.07.2023

Informativni mrežni seminar o Programu razmjene EJTN-a za 2024. godinu, 13. rujna 2023. od 12:00 do 14:00

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) će 1. rujna ove godine objaviti poziv sucima, državnim odvjetnicima i savjetnicima za uključivanje u Program razmjene u 2024. godini. […]
10.07.2023

Predstavnici Pravosudne akademije, Upravnog vijeća Akademije i Ureda zastupnice RH pred Europskim sudom za ljudska prava sudjelovali na Konferenciji Mreže HELP Vijeća Europe, Strasbourg, 6. i 7. srpnja 2023.

U Strasbourgu je 6. i 7. srpnja 2023. održana redovna godišnja Konferencija Mreže HELP u organizaciji Vijeća Europe i pod predsjedanjem Latvije Odborom ministara Vijeća Europe. […]
03.07.2023

Održana radionica za obiteljske suce u okviru projekta Pravosudne akademije, Ureda zastupnice RH pred ESLJP-om i Vijeća Europe, Zagreb, 30. lipnja 2023.

U okviru projekta „Promicanje vladavine prava i temeljnih prava kroz kvalitetno učenje na daljinu u hrvatskom pravosuđu“, koji Pravosudna akademija provodi u suradnji s Uredom zastupnice […]
05.06.2023

Poziv za prijave na međunarodnu radionicu “Sudovanje, umjetna inteligencija i temeljna prava: ograničenja predvidljive pravde u građanskim i kaznenim postupcima”, Pravosudna škola Italije, Napulj, 18.-19. rujna 2023.

U okviru projekta JuLIA (Justice, Fundamental and Artificial Intelligence), koji financira Glavna uprava Europske komisije za pravosuđe i zaštitu potrošača, organizira se dvodnevna međunarodna radionica “Sudovanje, […]
05.06.2023

Radionica o suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma u suradnji Pravosudne akademije i Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu, Pravosudna akademija, Zagreb, 5. i 6. lipnja 2023.

Pravosudna akademija, u suradnji s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu, organizira dvodnevnu radionicu „Suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma“ koja se održava 5. i 6. […]
05.06.2023

Regionalna radionica o suzbijanju kibernetičkog kriminala za suce i državne odvjetnike, Zadar, 5.-7. lipnja 2023.

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država, posredstvom Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu, a u suradnji s Pravosudnom akademijom, organizira „Regionalnu radionicu o suzbijanju kibernetičkog kriminala za suce i […]
02.06.2023

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, povodom desete obljetnice članstva Hrvatske u Europskoj uniji, poziva sve zainteresirane na znanstveno-stručnu konferenciju The Next Decade of European Integration. Konferencija će se održati 12. lipnja 2023. Mjesto održavanja je Predstavništvo Europske komisije u Kući Europe, Augusta Cesarca 4-6, Zagreb.

Konferencija je organizirana u suradnji Katedre za europsko javno pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Predstavništva Europske komisije i pružit će priliku za raspravu o […]
02.06.2023

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) poziva suce iz cijele Europske unije na drugo izdanje foruma judges@europe koji će se održati od 25. do 27. listopada 2023. u Međunarodnom institutu za kazneno pravo i ljudska prava u Siracusi u Italiji.

Drugo izdanje foruma judges@europe nastavlja se na zaključke Vijeća Europske unije od 8. ožujka 2021., pod nazivom „Poticanje obrazovanja pravosudnih stručnjaka“. Cilj foruma je otvoriti dijalog […]
23.05.2023

Pravno–jezični seminar „Prekogranični građanski postupak u Europskoj uniji, Trier, 25.-27. rujna 2023.

Akademija za europsko pravo (ERA), u okviru projekta financiranog od strane Europske komisije, a u suradnji s 18 organizacija iz država članica zaduženih za osposobljavanje pravosudnih […]
Skip to content