23.12.2021

Sedma (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, od 26. rujna do 3. listopada 2016.

Dana 26. rujna 2016., na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je sedma (elektronička) sjednica […]
23.12.2021

Šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 30. kolovoza 2016.

Dana 30. kolovoza 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je šesta sjednica […]
23.12.2021

Obavijest

Šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, zakazana za 8. srpnja 2016. godine nije održana zbog spriječenosti dijela članova Vijeća.
23.12.2021

Šesta sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 8. srpnja 2016.

Dana 8. srpnja 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je šesta sjednica […]
23.12.2021

Peta (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 8. lipnja do 14. lipnja 2016.

Dana 8. lipnja 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je peta (elektronička) […]
23.12.2021

4. (elektronička) sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 28. travnja do 4. svibnja 2016.

Dana 28. travnja 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je četvrta (elektronička) […]
23.12.2021

Treća sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 26. travnja 2016.

Dana 26. travnja 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, zakazana je treća sjednica […]
23.12.2021

Druga sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 8. ožujka 2016.

Dana 8. ožujka 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je druga sjednica […]
23.12.2021

Prva sjednica Upravnog vijeća Pravosudne akademije, 9. veljače 2016.

Dana 9. veljače 2016. godine, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednika Upravnog vijeća Pravosudne akademije (UV PA) Branka Hrvatina, održana je prva sjednica […]
Skip to content