22.12.2021

Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 23. rujna 2021. Pravosudna akademija objavljuje Obavijest o vremenu i mjestu polaganja pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Napomena S obzirom […]
22.12.2021

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike za kandidate koji ispitu pristupaju na temelju članka 28. Zakona o Pravosudnoj akademiji

Poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike Ogledni primjerak pisanog dijela završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike […]
22.12.2021

Javni poziv za iskazivanje interesa za vođenje radionica u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 16. kolovoza 2021. Pravosudna akademija objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa iskazivanje interesa za vođenje radionica u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Program s datumima […]
22.12.2021

Poziv za dostavu dokumentacije

Dana 7. srpnja 2021. Pravnosudna akademija objavljuje Poziv za dostavu dokumentacije za pohađanje Državne škole za pravosudne dužnosnike u nastavnoj godini 2021./2022.
22.12.2021

Obavijest o početku nastavne godine u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Upravno vijeće Pravosudne akademije dana 4. lipnja 2021. godine donijelo je Odluku o početku nastavne godine u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.
22.12.2021

Poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita

Dana 23. veljače 2021. Pravosudna akademija objavljuje Poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Poziv za iskaz interesa
22.12.2021

Odluka o praktičnom dijelu obuke u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dana 19. studenoga 2020. godine Upravno vijeće Pravosudne akademije donosi Odluku o praktičnom dijelu obuke u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.
22.12.2021

Praktični vodič za sudjelovanje na besplatnim seminarima u organizaciji ERA-e

Većina seminara koje organizira Akademija za europsko pravo održavaju se u Trieru u Njemačkoj. Najednostavnije i najbrže prijevozno sredstvo je avion koji vozi iz Zagreba za […]
22.12.2021

Kontakti u pravosudnim akademijama za Regionalni centar kibernetičkog kriminala

Pravosudna akademije Republike Srbije Kontakt osoba: Momira Matić, programski koordinator, Tel: +381 11 2183 316. E-mail: momira.matic@pars.rs Trener: Bojana Paunović, sudac Žalbenog suda u Beogradu Tel: […]
Skip to content