22.12.2021

Prva sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije,6. listopada 2015.

Dana 6. listopada 2015. godine, na inicijativu sutkinje Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije (PV PA) Ane Garačić, održana je prva sjednica […]
22.12.2021

Druga sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 10. studenoga 2014. godine

Druga sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije održana je 10. studenoga 2014. godine sa sljedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije od […]
22.12.2021

Konstituirajuća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 06. listopada 2014. godine

Konstituirajuća sjednica novog sastava Programskog vijeća Pravosudne akademije održana je 6. listopada 2014. godine sa sljedećim dnevnim redom: Konstituiranje Programskog vijeća Pravosudne akademije (izbor predsjednika te […]
22.12.2021

13. sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 06. prosinca 2013. godine

Dana 06. prosinca 2013. godine, na prijedlog predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije (PV PA) Ane Garačić, zakazana je trinaesta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije sa sljedećim […]
22.12.2021

12. (elektronska) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije od 14. do 18. listopada 2013. godine

Dana 14. listopada 2013. godine, na prijedlog predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije (PV PA) Ane Garačić, zakazana je dvanaesta (elektronska) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije sa […]
22.12.2021

11. sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije od 26. rujna 2013.

Dana 26. rujna 2013., s početkom u 13.00 sati, na prijedlog Ane Garačić, zamjenice predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, u […]
22.12.2021

10. sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije od 22. svibnja 2013.

Dana 22. svibnja 2013., s početkom u 10.00 sati, na prijedlog Ane Garačić, zamjenice predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, u […]
22.12.2021

Obavijest

Nakon provedenog javnog natječaja za ravnatelja/icu Pravosudne akademije (Narodne novine broj 100/2021), Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata te […]
22.12.2021

Raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta u Pravosudnoj akademij

Pravosudna akademija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta 1. radno mjesto „viši stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju “ – 1 izvršitelj (m/ž) na […]
Skip to content