13.12.2021

Poziv za sudjelovanje u programu bilateralnih razmjena, rok za dostavu prijava Pravosudnoj akademiji: 25. siječnja 2022. (rok za dostavu prijava EJTN-u: 31. siječnja 2021. u 18:00 sati)

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) objavila je poziv za sudjelovanje u programu bilateralnih razmjena. Rok za dostavu prijava Pravosudnoj akademiji: 25. siječnja 2022. (rok za […]
13.12.2021

Organiziran drugi posjet stranih pravosudnih dužnosnika u okviru ovogodišnjeg Programa razmjene EJTN-a – Zagreb i Split, 22. studenoga – 3. prosinca 2021.

U okviru programa razmjene EJTN-a Pravosudna akademija je u razdoblju od 22. studenoga do 3. prosinca ove godine organizirala drugi dvotjedni posjet pravosudnih dužnosnika iz država […]
03.12.2021

Obrazovni materijali – 2020

Građansko i građansko postupovno pravo Mjenica Najam stanova – odnos zaštićenih najmoprimaca i najmodavaca te prava i obveze najmoprimaca i najmodavaca Nepošteni uvjeti u potrošačkim ugovorima […]
03.12.2021

Obrazovni materijali – 2019

EU i međunarodno pravo e-knjiga o primjeni Povelje o temeljnim pravima u području azila (knjiga je izrađena u okviru projekta „Povelja Europske unije o temeljnim pravima […]
03.12.2021

Obrazovni materijali – 2018

Edukacija za prekršajne suce Edukacija za prekršajne suce EU i međunarodno pravo Pravosudna suradnja putem Eurojust-a Zakon o međunarodnom privatnom pravu Građansko i građansko postupovno pravo […]
03.12.2021

Obrazovni materijali – 2017

Prekršajno pravo Najčešći pogreške u primjeni materijalnog prekršajnog prava Upravno pravo Primjena odredbi parničnog postupka u upravnom sporu Primjena prava EU u upravnom sporu Zemljišnoknjižno pravo […]
03.12.2021

Obrazovni materijali – 2016

Građansko i građansko postupovno pravo Nužno i jedinstveno suparničarstvo u tijeku ostavinskog postupka Problematika naknade štete na radu i u vezi s radom Naknada koristi kod […]
03.12.2021

Dosadašnji projekti

Projekti u kojima je Pravosudna akademija bila korisnik: – CARDS 2001 “Reforma pravosuđa – podrška Pravosudnoj akademiji” – CARDS 2003 “Stručno usavršavanje državnih odvjetnika” – PHARE […]
03.12.2021

Projekti u tijeku

Projekti iz Programa pravosuđe u kojima sudjeluje Pravosudna akademija 1. „Bolja primjena europskih prekograničnih postupaka: pravni i jezični seminari za službenike u pravosuđu diljem Europe“ (“Better […]
Skip to content