22.12.2021

Druga (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 10.-17. travnja 2020.

Od 10.-17. travnja 2020. na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održana je druga (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim redom: […]
22.12.2021

Prva sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 19. veljače 2020.

19. veljače 2020. na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održat će se prva sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim redom: 1. […]
22.12.2021

Šesta (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije od 19. do 27. prosinca 2019.

Od 19. do 27. prosinca 2019. godine, na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održana je šesta (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije sa […]
22.12.2021

Peta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 10. prosinca 2019.

10. prosinca 2019. na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održat će se peta sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim redom: 1. […]
22.12.2021

Četvrta (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije od 06. do 13. studenog 2019.

Od 06. do 13. studenog 2019. godine, na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održana je četvrta (elektronička) sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije sa […]
22.12.2021

Treća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 22. listopada 2019.

22. listopada 2019. na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održat će se treća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim redom: 1. […]
22.12.2021

Druga sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 23. rujna 2019.

23. rujna 2019. na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održat će se druga sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim redom: 1. […]
22.12.2021

Konstituirajuća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije 02. rujna 2019.

02. rujna 2019. u Pravosudnoj akademiji održat će se konstituirajuća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Programskog […]
22.12.2021

Treća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, 29. svibnja 2019.

29. svibnja 2019. na inicijativu predsjednice Programskog vijeća Pravosudne akademije, Ane Garačić, održat će se treća sjednica Programskog vijeća Pravosudne akademije, sa sljedećim dnevnim redom: 1. […]
Skip to content